Politica de confidentialitate

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
este datoria noastră să te informăm despre cum utilizăm, stocăm și protejăm datele tale
personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Scopul principal al acestui regulament este creșterea nivelului de protecție a datelor
personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane
controlul asupra propriilor date.
Work365 garantează securitatea datelor persoanelor care utilizează serviciile
furnizate.
Protejăm informațiile confidențiale, cum ar fi informațiile de contact (nume, prenume,
telefon, adresă de e-mail, școala la care ești afiliat, orașul), evitându-se ca acestea să
apară în căutări publice .
Ce date personale prelucrăm?
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare,
demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine
atunci când folosești serviciile oferite de Work365.

Cum prelucrăm datele tale personale?
Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, de a avea acces la serviciile și produsele noastre.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna prin acordul încheiat între
compania Bizadvsoft SRL ( J32/1758/2017, CUI RO37631434, sediul social în Sibiu,
Șelimbar, str. Dna. Stanca nr. 38, et.8, ap. 811) responsabilă de crearea și
administrarea www.work365.ro 
Cât timp prelucrăm datele personale?
Datele personale sunt stocate și prelucrate pe durată nelimitată.
Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi
adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:
Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a
datelor tale personale
Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în
cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de
lege
Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul
în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege
Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se
întemeiază pe interesul nostru legitim
Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe
care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca
respectivele date să fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea
consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior
retragerii rămânând în continuare valabilă
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția
umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu
privire la aceasta și poți contesta decizia.
Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla
transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Sibiu, Șelimbăr, str. Dna. Stanca nr. 38,
et.8, ap. 811 sau prin e-mail info@bizadvsoft.com
În plus, te poți adresa direct Ofițerului pentru Protecția Datelor al școlii de care aparții
care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de
protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact ale școlii
respective.
Îți multumim pentru încrederea acordată!